Welcome to Arkadia   Click to listen highlighted text! Welcome to Arkadia Powered By GSpeech

Plan Pracy Pedagogicznej

PLAN PRACY PEDAGOGICZNEJ

Pedagog -  Magdalena Woźniak

Terapia pedagogiczna to działanie mające na celu niesienie pomocy osobom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania prowadzące do jak najpełniejszego, wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego.

Służy temu:

 • opracowywanie     narzędzi     diagnostycznych     (np.     arkusze obserwacji, kwestionariusze wywiadu),
 • dokonywanie szczegółowej diagnozy podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy,
 • zapewnianie opieki wychowawczej,
 • prowadzenie indywidualnych rozmów,
 • wyjaśnianie, sugerowanie, instruowanie,
 • zapewnianie wsparcia indywidualnego i społecznego,
 • podtrzymywanie uczestników w dobrej kondycji psychicznej,
 • nauczanie dydaktyczne (np. nauka czytania i pisania) i wychowawcze (np.kształtowanie pożądanych cech osobowości, odpowiednich form zachowania),
 • utrwalanie podstawowych sprawności potrzebnych w życiu codziennym (np.rozpoznawanie i nazywanie dni tygodnia, miesięcy, pór roku, prawa i lewa strona, odczytywanie godzin na zegarze, liczenie),
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
 • motywowanie do wyjścia na zewnątrz,
 • kształtowanie postaw sprzyjających poprawie funkcjonowania w otoczeniu,
 • uświadamianie celowości podejmowanych działań,
 • zachęcanie do pracy nad własnym warsztatem,
 • praca nad zwiększaniem samodzielności,
 • organizowanie sytuacji edukacyjnych pozwalających na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • usprawnianie sposobów komunikowania się w grupie, otoczeniu,
 • trening umiejętności prowadzenia rozmowy,
 • praca nad kulturą języka,
 • systematyczna koordynacja pracy instruktorów terapii zajęciowej,
 • opracowywanie we współpracy z zespołem wspierająco - rehabilitacyjnym planów pracy uwzględniających możliwości, zdolności i rozwój podopiecznych.

 

Współpraca z instruktorami terapii zajęciowej w zakresie:

 • wychowania i terapii,
 • weryfikacji planów wspierająco - rehabilitacyjnych,
 • ścisła współpraca z psychologiem,
 • czuwanie   nad   właściwą   atmosferą   wśród   uczestników   i   wzmacnianie pozytywnych relacji między nimi,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych i pomoc w rozwiązywaniu trudności,
 • ćwiczenia usprawniające ogólne sprawności ruchowe i manualne,
 • ćwiczenie percepcji i pamięci wzrokowej,
 • ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne funkcji zaburzonych,
 • eliminowanie zaburzeń zachowania,
 • stwarzanie warunków do rozwoju kulturalnego i osobowościowego,
 • organizowanie sytuacji wychowawczych umożliwiających osiąganie sukcesów,
 • kształtowanie umiejętności podporządkowania się przełożonym,
 • nauka podporządkowania się normom współżycia społecznego,
 • praca nad kształtowaniem postaw koleżeństwa,
 • trening higieniczny (np. zachowanie czystości, mycie rąk, dbanie o wygląd zewnętrzny),
 • nauka korzystania z pralki automatycznej (np. sortowanie brudnej bielizny, dozowanie proszku),
 • kontrola postępów uczestników,
 • prowadzenie dziennika pracy pedagoga,
 • współorganizowanie i udział w imprezach integracyjnych i okolicznościowych,
 • wycieczki, wyjścia i wyjazdy do muzeów, kin, teatrów, kawiarni, pizzerii,
 • rozwijanie zainteresowań, lektura czasopism, książek, audycje telewizyjne itp.,
 • wykorzystywanie w edukacji gier planszowych, puzzli itp.,
 • organizowanie    pogadanek    i    dyskusji    pedagogicznych    poświęconych zagadnieniom dydaktycznym i wychowawczym,
 • współpraca i integracja z innymi placówkami,
 • kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego,
 • rozwiązywanie trudności pojawiających się w toku działalności placówki,
 • poradnictwo rodzinne,
 • poradnictwo pedagogiczne.

Dom Arkadia

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dzięki przychylności lokalnej władzy mamy szanse na wspaniały rozwój.

Naszym celem jest postępowanie zmierzające do osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej samodzielności życiowej.

 

 

Najnowsze

Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Gądeczu.

Gądecz 33
86-022 Dobrcz

tel. +48 52 55 11 568
kom. +48 784 952 640
e-mail: sdsgadecz@dobrcz.pl

©2024 Arkadia. All Rights Reserved. Designed By SOLUTIONS Ariel Szeloch

Wyszukaj

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech